KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje, że Państwa dane osobowe znajdują się w bazie danych jest firma Brandpeak sp. z o.o.. Znajdują się one w niej dlatego, że kontaktowali się Państwo z Brandpeak sp. z o.o. przy użyciu poczty elektronicznej lub listownie lub telefonicznie.
W związku z powyższym Administratorem Państwa danych osobowych jest firma randpeak.pl, firmę Brandpeak sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 91-342, przy ulicy Zbąszyńskiej 4, NIP 9472008054, KRS 0000980811, Kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem hello@brandpeak.pl.
Brandpeak sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (stanowisko służbowe, miejsce pracy, adres miejsca pracy, adres e-mail oraz numer telefonu). Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Brandpeak sp. z o.o. w celach marketingowych dotyczących informowania o ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Brandpeak sp. z o.o. podmiotom i organom, którym Brandpeak sp. z o.o. jest zobowiązane udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym Brandpeak sp. z o.o. powierza wykonywanie czynności przetwarzania danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych materiałów, firmom księgowym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Państwa zgody, a następnie przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
W związku z przetwarzaniem przez Brandpeak sp. z o.o. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy Brandpeak sp. z o.o. będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Przysługuje Państwu prawo winienia skargi, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na wysyłanie poczty e-mail, proszę o wysłanie wiadomości na adres e-mail: hello@brandpeak.pl, a wszystkie Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych Brandpeak sp. z o.o.
Brak Państwa sprzeciwu równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Brandpeak sp. z o.o. informacji marketingowych zgodnie z wytycznymi RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu.

Right Menu Icon
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych