PRowiec, czyli kto? Agencja PR, czyli co?

Na temat pracy ekspertów PR krąży wiele mitów… Jedni nazywają ich ludźmi od wizerunku, inni od komunikacji albo po prostu rzecznikami prasowymi. Kim właściwie są PRowcy i czym się zajmują pracując w agencji PR?

Poziom znajomości terminu public relations rośnie, ale nie znaczy to, że rośnie również wiedza na temat istoty public relations i samej pracy specjalistów od PR. Nadal istnieje przekonanie, że jest to inna – tańsza – forma reklamy, czy narzędzie wspierające marketing. Nic bardziej mylnego. Chociaż PR korzysta do realizacji swoich celów z narzędzi marketingowych, to marketingiem ani reklamą nie jest. A czym w takim razie?

PR, czyli co? Definicje public relations

Najlepiej na pytanie o to, co to jest PR odpowiadają definicje organizacji i stowarzyszeń PR, które działają na całym świecie. Pracujący na ich rzecz praktycy, analizują i monitorują rynek public relations i agencji PR oraz wskazują kierunki jego rozwoju oraz normy, w których powinien działań PR.

Istnieje wiele definicji pojęcia public relations i każda z nich podkreśla inny aspekt tej dziedziny. Niektóre podkreślają, że PR jest funkcją zarządzania, inne kładą nacisk na obopólną komunikację, a jeszcze inne wyróżniają funkcję informacyjną, a także budowanie i podtrzymywanie relacji.

Na potrzeby tego wyjaśnienia, o co chodzi w PR, wykorzystamy definicję PRSA, czyli Amerykańskiego Stowarzyszenia Public Relations, najstarszej tego typu instytucji na świecie. Organizacja ta podkreśla, że PR, to przewidywanie, analizowanie i interpretowanie zachowań opinii publicznej oraz postaw i kwestii, które mogą mieć dobry lub zły wpływ na działalność oraz plany przedsiębiorstwa lub organizacji. Dodatkowo, PRSA zaznacza, że zadaniem PR jest doradztwo kierownictwu i osobom decyzyjnym w firmie na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem kierunków działań i sposobu komunikacji. W oku PR jest także monitorowanie bieżącej opinii o organizacji oraz na ich podstawie wskazywanie kierunków i komunikatów, które będą budować świadome zrozumienie społeczne, niezbędne do osiągania celów przedsiębiorstwa.

Na rynku polskim również mamy wielu uznanych praktyków i teoretyków PR, którzy służą wyjaśnieniem terminu PR. Jednym z nich jest prof. Olędzki, który specjalizuje się w tematyce PR, zauważa, że pojęcie public relations jest różnie pojmowane przez różne grupy społeczne. Inaczej widzą PR politycy, inaczej ekonomiści, dziennikarze, przedsiębiorcy czy przedstawiciele instytucji społecznych. Jednak w ogólnym pojmowaniu można zauważyć dwa kierunki: PR, jako proces komunikowania społecznego – organizacji lub osoby z otoczenie oraz PR, jako forma komunikowania marketingowego organizacji z otoczeniem. Jedno jest pewne – w jednym i drugim zakresie może pomóc agencja pijarowska świadcząca profesjonalne usługi PR.

Czy PR to tylko wizerunek firmy?

Warto tutaj przytoczyć również jedną z najpełniejszych definicji PR, która zawiera wszystkie wspomniane wcześniej elementy, opracowaną przez Krystynę Wójcik: Public relations jest działalnością społecznie świadomą – zatem celową i intencjonalną, metodyczną – zatem systematyczną, planową, opartą na analizach i badaniach, wykorzystującą dorobek wszystkich nauk, które dają szanse skuteczności, uwzględniając fakt, że charakter celów wymaga kontynuacji i relatywnie długich okresów realizacji, a przede wszystkim przyjęcia za punkt wyjścia przedmiotu wpływów, czyli otoczenia. Działalność o takich cechach prowadzić ma do ukształtowania odpowiedniej jakości stosunków, układów i powiązań pomiędzy jakąkolwiek organizacją podejmującą się prowadzenia tej działalności – gospodarczą, niegospodarczą, organem władzy, urzędem, stowarzyszeniem, itd. – a jej bliższym i dalszym otoczeniem, składającym się ze względnie trwałej struktury grup celowych, działalności, która przy wzajemnym uwzględnieniu interesów, nastawienia, opinii oraz zainteresowań tego otoczenia wobec organizacji oraz metodą komunikowania, to jest systemu informacyjnego i zwrotnego odbierania sygnałów i reakcji oraz dostosowywania i dopasowywania się w postępowaniu, ma pobudzić, doprowadzić do rozumienia i zrozumienia jej spraw i pozycji, a na tej podstawie – do pozytywnego nastawienia, a nawet sympatii i poparcia oraz pożądanego wizerunku organizacji w świadomości otoczenia, by w ten sposób stworzyć także podstawy do zmian w zachowaniu otoczenia, jeśli takie są pożądane. (Krystyna Wójcik, Public relations od A do Z, Warszawa, 1997, tom I, s. 23)

Chociaż przytoczona definicja, jest bardzo rozbudowana, to precyzyjnie podkreśla istotę, a także złożoność public relations, bowiem, wbrew opiniom, nie jest to dziedzina łatwa, w której „wystarczy lekkie pióro”, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność wychwytywania trendów.

Cele PR i cele marketingowe – główna różnica

Chociaż obowiązki PR mogą przenikać się z obowiązkami i narzędziami marketingowymi, to warto podkreślić, że każda z tych dziedzin realizuje inne cele. I to właśnie cele biznesowe, jakie wspomagają odróżnia te dwa obszary całościowej komunikacji marketingowej. Zatem jednym z głównych celów public relations jest zwiększyć reputację i budować odpowiedni wizerunek marki – o różnicach między wizerunkiem, a reputacją pisaliśmy na naszym blogu. Natomiast głównym celem marketingu jest zbudowanie i nakręcanie sprzedaży.

Podsumowując i przekładając, to na bardziej obrazowy język:

Celem PR jest, „aby dobrze mówiono o marce.”

Celem marketingu jest, „aby chętnie kupowano markę.

PRowiec… Nie tylko do zadań specjalnych

Wróćmy teraz do osób zajmujących się PR – pijarem… Osobom zajmującym się public relations przypisuje się różne cechy i obowiązki, jednak PRowiec, to przede wszystkim ekspert od komunikacji i budowania trwałych relacji z otoczeniem, oczywiście w imieniu i na rzecz swojego klienta.

Owszem, PRowiec ma wiele twarzy, bo po części jest dyplomatą, który musi analizować sytuację, odpowiednio odczytywać sygnały i używać odpowiednich argumentów. Jest również analitykiem i bacznym obserwatorem, bo bez rzetelnej analizy i obserwacji grup otoczenia, trendów, społeczeństwa i konkurencji nie określi trafnie celów i taktyki zmierzającej do ich realizacji.

Kim jeszcze jest PRowiec?

Jest również „sprzedawcą” informacji – to jego główna broń. Jednak PRowiec, to przede wszystkim szara eminencja, która stoi za swoim klientem i doradza odpowiednie rozwiązania. Nigdy nie wychodzi przed szereg, tylko z tylnego miejsca obserwuje i wskazuje możliwości działania. Jest wsparciem dla klienta, któremu podpowiada, jak budować dobre relacje i reputację firmy.

PRowiec i agencja PR, czyli czym zajmuje się agencja pijarowa?

Usługi agencji PR są bardzo szerokie i skupiają się głównie wokół budowania pozytywnego wizerunku, wzmacniania relacji, przejrzystej komunikacji między grupami otoczenia. W agencji PR Barandpeak świadczymy usługi z obszaru komunikacji produktowej i korporacyjnej, relacji z mediami, strategii komunikacyjnych. Realizujemy kreatywne kampanie komunikacyjne, których celem jest zbudowanie korzystnych informacji o firmie lub marce w grupie docelowej. odpowiadamy za budowanie dobrych relacji między firmą, a jej grupami otoczenia.

W czym pomoże agencja PR – agencja od wizerunku?

Influencer marketing, public affairs, employer baranding, media relations, social media, content marketing – obszarów, w których pomóc może firma pijarowa jest wiele. Poniżej przedstawiamy wybrane z nich.

Zarządzanie reputacją

Ważną częścią oferty w firmach public relations jest zarządzanie reputacją marki. ten aspekt dba całościowo, jak firma jest postrzega przez różne grupy interesariuszy, np. inwestorów, klientów, pracowników. Strategia zarządzania reputacją może obejmować różne narzędzia komunikacji. Jednak pierwszym etapem zarządzania reputacją organizacji jest opracowanie strategii PR.

Budowanie strategii PR i komunikacji

To podstawa wszystkich działa public relations. Podejście strategiczne do PR pozwala unikać błędów wizerunkowych oraz przypadkowości działań. Dobra agencja pijarowska zacznie działania właśnie od analizy strategicznej oraz wypracowania kierunków działań.

Komunikacja korporacyjna

Ten obszar działań wizerunkowych obejmuje przede wszystkim wszystko to, co dotyczy komunikowania o organizacji na zewnątrz. W komunikacji korporacyjnej podstawą jest rzetelne informowanie wszystkich zewnętrznych interesariuszy, którzy mają bespośredni lub pośredni wpływ na funkcjonowania organizacji. W połączniu z wiarygodną, ciekawą i komunikacją wewnętrzną, kształtuje obraz firmy w grupach otoczenia.

Komunikacja produktowa

Jak sama nazwa wskazuje komunikacja produktowa, to działania mające na celu prezentować produkty. Skupia się na ich zaletach, często nowoczesnych rozwiązaniach (szczególnie w grupie produktów z sektora nowych technologii) oraz korzyściach dla konsumentów wynikających z ich stosowania lub użytkowania. W ramach usług firma PR organizuje eventy wprowadzające produkty na rynek, spotkania z mediami, a także celebrytami i influencerami.

Relacje z mediami – media relations

Istotną częścią pracy agencji PR jest dbanie o wzajemnie korzystne relacje między dziennikarzami a specjalistami PR. W takiej relacji liczą się szczegóły, które sprawiają, że współpraca przebiega pomyślenie po obu stronach. I tylko tak zbudowana współpraca doprowadza do upragnionych przez firmy publikacji medialnych. A dlaczego warto postawić na media relations? Przede wszystkim dlatego, że pomagają uwiarygodnić firmę w oczach biznesu i konsumentów, dotrzeć z przekazem do grupy docelowej. Materiały dziennikarskie mają dużo większą siłę w budowaniu reputacji od klasycznej reklamy, bowiem są napisane przez dziennikarzy, którzy nie piszą o wszystkim, a skrupulatnie wybierają i weryfikują tematy. Media relations to podstawa w PR, ale aby je prowadzić, warto mieć dobre podstawy do komunikowania. Dziennikarze sprawdzają firmy, o których mówią i piszą.

Tworzenie i dystrybucja informacji prasowych

Informacje prasowe są podstawowym narzędziem pracy pijarowców. Wszystkie agencje PR mają je w swojej ofercie. Jednak nie liczne robią je dobrze, bowiem w ostatnich latach znacznie się zmieniły. Informacje prasowe, to nie suche notki, a przemyślane materiały, które odpowiadają na potrzeby informacyjne mediów i ich odbiorców.

Rzecznik prasowy

Rola rzeczników prasowych również powierzana jest współpracującym z firmą firmom od PR. Rzecznicy wypowiadają się w mediach na określone tematy, a tym samym reprezentują firmę swojego klienta.

Content marketing i Copywriting

Pisać, każdy może, ale najlepiej zrobią to pracownicy agencji PR. Nie dość, że będą potrafili napisać każdy rodzaj formy tekstu – od wywiadu, po reportaż, scenariusz, etc., to jeszcze okraszą go odpowiednim językiem i ciekawie przedstawią markę, ubierając całą komunikację w odpowiednie story. Dodatkowo, świetnie przełożą teksty na inne materiały wspierające komunikację: wideo, podcasty, posty, e-booki, newslettery.

Współpraca z liderami opinii

Jednym z obszarów działań ekspertów od PR jest współpraca i prowadzenie wspólnych działań z liderami opinii. I nie mamy na myśli tutaj influencerów (o nich będzie mowa dalej), ale przedstawicieli świata sztuki i kultury, sportu, nauki, biznesu. Agencje opracowują i realizują działania, gdzie tzw. KOL’s sa ich częścią, a tym samym wspierają swoim wizerunkiem markę klienta.

Komunikacja kryzysowa

Zarządzanie kryzysowe, to główna obszar, na który powinna być przygotowana każda firma. jest to jeden z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych obszarów pracy specjalistów od komunikacji. Posiadanie u boku ekspertów od PR w momencie, gdy wydarzy się coś nieprzewidywalnego, ale też niekorzystnego z punktu widzenia opinii o organizacji, pomoże uniknąć eskalacji kryzysu i wyciszyć negatywną opinię o firmie. Z jednej strony agencje dbają o wizerunek i budują, jak najlepszy obraz marki w oczach odbiorców. Z drugiej strony dbają, aby nie ucierpiał za mocno w razie trudności i niekorzystnych wydarzeń. Nie wszystkie agencje PR mają w ofercie komunikację kryzysową, bowiem jest to obszar najbardziej pracochłonny i czasochłonny.

Komunikacja w mediach społecznościowych

Prowadzenie wartościowej i inspirującej komunikacji w mediach społecznościowych, to już podstawa działań PR. Agencje odpowiadają za prowadzenie profili na Facebooku, LinkedIn, TikToku i wielu innych kanałach.

Jakim firmom potrzebny jest public relations?

Usługi PR są poszukiwane przez wiele organizacji, firm i wybitnych osobistości. Specjaliści PR komunikują się w ich imieniu z opinią publiczną, klientami, mediami oraz otoczeniem biznesowym. Wszystko po to, aby zaprezentować ich dobre strony i pokazać w jak najlepszym światle i wspierać ich reputację, ale także wyróżnić z tłumu i przyciągnąć uwagę. Nie ma określonego podziału na tych, którzy mogą i powinni oraz tych, którzy nie mogą lub nie powinni korzystać z narzędzi PR.

PR wspiera wartość firmy

Tak naprawdę, to czy public relations jest dla Twojej firmy zależy od tego, jakie cele chcesz zrealizować i czy rzeczywiście masz coś ciekawego do zakomunikowania na rynku w otoczeniu biznesowym. Agencje PR wśród klientów mają zarówno małe firmy, które mają innowacyjny produkt lub po prostu szukają ciekawych i niestandardowych działań na komunikację wizerunkową. Oczywiście standardem jest, że duże firmy mają w swoich szeregach specjalistów od PR lub korzystają ze wsparcia agencji PR zewnętrznych zajmujących się kompleksowo komunikacją zewnętrzna i wewnętrzną.

Korzyści dla biznesu ze współpracy z agencją public relations

Specjaliści PR i agencja PR z miasta Warszawa, Łódź, to specjaliści posiadający wiedzę i umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem i mediami. Ich ogromnym atutem jest umiejętność odczytywania i analizowania zachowań społecznych w odniesieniu do mas, jak i mniejszych grup otoczenia. Dlatego potrafią określić, jakie komunikaty i działania będą wspierały pozytywny wizerunek firmy, organizacji czy eksperta.

Zasięg i rozpoznawalność

Współpraca z firmą pijarowską, to nie tylko wizerunek, ale przede wszystkim zasięg i rozpoznawalność marki w grupie docelowej. Prowadząc public relations, firmy stają się widoczne – w mediach, internecie, eventach i konferencjach. Dodatkowo, kiedy prowadzą wartościowe i ciekawe akcje niestandardowe skierowane do klientów walczą nie tylko o dobre opinie, ale przede wszystkim o uwagę konsumentów.

Big picture, czyli pijarowcy widzą więcej

Korzyścią współpracy z agencją PR jest tzw. big picture, czyli całościowy obraz tego, jak postrzegana jest organizacja. Agencje PR i zatrudnieni w nich profesjonaliści, którzy nie są częścią wewnętrznych zespołów, mogą obiektywnie spojrzeć na biznes z zewnątrz, czyli tak, jak patrzy na firmę, produkt lub usługę klient.

Agencja PR Warszawa

Zobacz, co jeszcze u nas słychać

Right Menu Icon
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych